İhale Bilirkişi Rapor Hazırlama

İHALE ÖZEL BİLİR KİŞİ RAPOR HAZIRLAMA ÖRNEĞİ

ÖRNEKTİR

…………………………….

Ş e h i r

İhale Kayıt No : 20… / …….

İhale Konusu :

Kurum & Kuruluş :

Bilirkişilik Raporunu Düzenleyenin

Adı Soyadı :

Ünvanı :

Sicil No :

Telefon-Fax :

Adresi :

SONUÇ : İnceleme ve Tespit Sonuçları raporun ilgili bölümlerinde açıklanmıştır.

1-)GÖREVLENDİRME

Kurum&Kuruluşunuzun; 20…./…….sayılı ihale dosyasının Tetkikinde …………… İş bu raporla yukarıda belirtilen konularda incelemeler yapılmış olup; gerekli açıklamalar ilgili bölümlerdedir.

II- İNCELENEN BELGELER

 1. ………………………………………………………………………………………………………….
 2. ……………………………………………………………………………………………………………
 3. …………………………………………………………………………………………………………..,
 4. ……………………………………………………………………………………………………………
 5. ………………………………………………………………………………………………………….

III- KONU

 1. …………………………………………………………………………………………………………….
 2. …………………………………………………………………………………………………………….
 3. ……………………………………………………………………………………………………………,
 4. …………………………………………………………………………………………………………….
 5. .…………………………………………………………………………………………………………….

IV- TESBİT EDİLEN HUSUSLAR

 1. ……………………………………………………………………………………………………………
 2. …………………………………………………………………………………………………………….
 3. …………………………………………………………………………………………………………..,
 4. ……………………………………………………………………………………………………………
 5. …………………………………………………………………………………………………………….

V- HUKUKİ SEBEBLER

 1. ……………………………………………………………………………………………………………
 2. ……………………………………………………………………………………………………………
 3. …………………………………………………………………………………………………………..,
 4. ……………………………………………………………………………………………………………
 5. …………………………………………………………………………………………………………..

VI- SONUÇ :

………………….

Bilirkişi

Ekler: Bilirkişi Tarafından ihale konusu işin Teknik özelliklerine göre yaptırmış olduğu tetkiklere ait raportörlere ait tutanaklar