İhale dosyası inceleme raporu

 

İHALE DOSYASI İNCELEME RAPORU

Katılmayı düşündüğünüz ihalelere ait  İdari ve Teknik Şartnamelerini inceleyerek İdarelerin Yapmış olabilecekleri Hataların Tespit edilerek Firmanıza Raporlama Hizmeti

İnceleme Konusu

 İDARE BİLGİLERİ

 • Bağlı/İlişkili/İlgili Olduğu En Üst İdare
 • Bağlı Olduğu İdare
 • İhaleyi Yapan İdare Adı
 • İl – İlçe

 İHALE BİLGİLERİ

 • İşin Tanımı
 • İhale Dosya No
 • İhale Türü – Usulü
 • İhale KİK Kapsamında mı ?
 • İlanın Şekli
 • İşin Yapılacağı Yer
 • İhaleYeri – Tarih – Saat

İhale Danışmanlık Hizmet Raporunu Düzenleyen

Adı Soyadı : MBS İHALE DANIŞMANLIK

Ünvanı : İHALE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Telefon : 0534 819 47 25

Fax       :  Canlı Destek Hattı 0534 819 47 25

 

İnceleme ve Tespit Sonuçlarımız raporun ilgili bölümlerinde açıklanmıştır.

İş bu raporla yukarıda belirtilen konularda incelemeler yapılmış olup; gerekli açıklamalar ilgili bölümlerdedir.

II- İNCELENEN BELGELER

İdarenin Bahse Konu İhale dosyasının hazırlanmasında; Kamu İhale Kanunu –………………………..İhale Yönetmeliği- ………….Genel Şartnamesi – …………..Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliklerine Uygunsuzluğunu gösteren hususlar kanun maddeleri ve ihale dosyasının maddeleri belirtilerek açıklanmıştır

I -İHALE DOSYASININ İDARİ ŞARTNAMESİNDE GÖRÜLEN EKSİKLİKLER

II – İHALE DOSYASININ TEKNİK ŞARTNAMESİNDE GÖRÜLEN EKSİKLİKLER

III – İDARENİN İHALE İLAN BİLGİSİ

IV – GİZLİ  MALİYET  DEĞERLERİ ANALİZİ

SONUÇ :,Firmanızın göndermiş olduğunuz ihale idari şartname- teknik şartname – İhaleye itiraz dilekçeniz ve idarenin firmanıza göndermiş olduğu yazışma bilgileri -idarenin daha önce ihaleye çıkmış olduğu ihale ilan metni bilgileri nezrinde incelenmiş olup,

Bu Rapor Firmanızın isteği üzerine tarafımızca düzenlenmiştir.

Saygılarımızla

MBS ihale Danışmanlık