yüklenici ihale fesih öncesi gönderilen ihtarnamenin usulsüz gönderildiğini savunmuş olup bu ihtarnameyi öğrenmediğine dair herhangi bir savunma dile getirmemiş Nitekim bu ihtarnamede verilen 62 günlük sürenin sona ereceği tarihten bir gün önce davalı idareye gönderdiği dilekçesinde işin geçici kabule hazır olduğunu bildirmiş olması da ihtarnameden haberdar olduğunu göstermektedir Ayrıca o aşamaya kadar taraflar arasındaki tüm bildirim ve yazışmaların EKAP üzerinde yapıldığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, mahkemece, salt EKAP üzerinden bildirim yapılmış olması nedeniyle feshin usulsüz olduğu sonucuna varılması isabetsiz olmuştur (Yargıtay K)

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print