İhale Hukuku Danışmanlık Hizmetlerimiz

MBS İhale Danışmanlık  Merkezi 2002 yılında Türkiye’nin ilk İHALE HUKUKU ve Danışmanlık Hizmetleri veren Firma olarak kurulmuş, İhale konularında hizmet veren ihale departmanı, bir çok  ihalede ihale danışmanlık ve ihale hukuku konularında firmalara  eşlik etmektedir

Bakanlık, hükumet bakanlıkları, belediye yetkilileri ve devlet şirketleri gibi ihale şartlarına tabi kuruluşlara ihale şartnamesi hazırlamaktadır.

4735 sayılı kanunla ise Kamu İhale Sözleşmeleri düzenlenmiştir. Bu kanunda kamu ihalesi sözleşmelerinin süreç ve işlemlerine ilişkin hükümler yer almaktadır.

Ayrıca kamu ihalesine ilişkin uluslararası ve uluslar üstü çeşitli hükümler vardır:

 Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu(UNCITRAL)’na Türkiye üye değildir. Fakat 4735 sayılı İhale Kanunu hazırlanırken bu kuruluşun yayınları dikkate alınmıştır.
ZEYİLNAME   – İDARE İTİRAZI  –  KİK ŞİKAYET -SÖZLEŞME SONRASIYAŞANILAN SORUNLARA AİT HUKUKİ SÜREÇLERİ
İhale sürecinde İdarelere yapılacak Başvuru süreçlerine ait bilgilerİHALE DOSYASINA İTİRAZ BAŞVURULARI

  • Zeyilname -İdarelere itiraz  ve KİK itirazen şikayet başvuruları
  • KİK şikayet bedeli tarafınızca ödenecek olup,Yargı süreç Başvuruları Firmamızın Anlaşmalı olduğu Avukatlar aracılığı ile Yapılacaktır
Yapım İhaleleri Sözleşme sonrası Yaşanan Sorunlarda Hak Arama Yollarıiş programları
fiyat farkları
gecikme cezaları
yeni birim fiyatlar
sözleşme değişiklikleri
geçici ve kat’i kabuller
yer tesliminde gecikmeler
işin süresinin uzatılması
geçici ve kesin hak edişler
all risk sigorta poliçeleri
iş artışları ve iş eksilişleri
kesin teminat ve ek kesin teminatlar
revize birim fiyatların uygulanması
yüklenicinin teknik personel hususları
hakediş ödemelerinde yapılacak kesintiler
ihale sözleşme feshi ve tasfiye işlemleri
sözleşmenin 4735 sayılı kanun çerçevesinde devredilmesi

Hizmet EK Bilgileri
1)Yargılama harç ve giderleri Firma tarafından karşılanacaktır.2) Dava ile ilgili olarak masraf yapılmasını gerektiren usuli işlemlerin ve kanun yollarıyla ilgili taleplerin ortaya çıkması halinde, iş sahibince yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin ve verilmesi gereken masrafların ifası için firmamızın anlaşmalı olduğu avukatlarca iş sahibine ihbarda bulunulması gerekirse, ihbarın yapılmış olduğu kabul edilir. Bu ihbar, iş sahibine telefon, fax, e-mail ve diğer iletişim araçlarıyla yapıldığında da geçerli olacaktır.

3) iş sahibi uyuşmazlığını arabuluculuk, sulh veya feragatle, dava dışında bitirilmesini isterse durumu avukata yazılı olarak bildirecektir.

İhale Destek Hattı0534 819 47 25

ihale hukuku Bölümü Hizmet verdiği süreçler Şunlardır

ihale hukuku