ihalenin ilk olarak ülkemizde gerçekleşen doğal afet ve idarenin ihtiyacının değişmesi dolayısıyla ihalede istenilen ilaç miktarlarının hem il hem de idare tarafından yardım edilmesi kararı alınan *İli için yetersiz kalacağı gerekçeleriyle idarece  iptal edildiği söz konusu iptal kararının Kurul kararı ile iptaline karar verildiği bunun üzerine anılan karar sonrasında başvuru konusu ihaleye ilişkin yeni ihtiyaçların ortaya çıkması ve iş kalemlerindeki değişiklikler gerekçe gösterilerek idarece ihalenin 2. kez iptal edildiği, ancak ihtiyacın ne şekilde değiştiği ve değişiklik doğuran iş kalemlerine ilişkin herhangi bir hesaplama yapılmadığı, dolayısıyla idarece belirtilen yeni ihtiyaçların ortaya çıkması ve değişen iş kalemleri hususlarının somut bir şekilde ortaya konulmadığı ve idarenin ihale konusu işi iptal etme gerekçesinin somut verilere dayanmadığı görüldüğünden söz konusu gerekçenin bu haliyle öne sürülerek ihalenin iptal edilmesi işleminin mevzuata uygun olmadığı hk

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print