ihale konusu iş kapsamında çalıştırılması istenilen araçların ayrıntılı teknik özellikleri olan ve özel imalat süreci gerektiren nitelikli araçlar olduğu, (Özel Amaçlı Vinçli Konteyner Yıkama Aracı, Kanca Liftli Konteyner Taşıyıcı Kamyon, çöp kamyonları, kamyon, yol süpürme araçları, yükleyici, kepçe vb.), yüklenici tarafından temin edilecek araçların belgeleriyle birlikte (Araç ruhsatları, üretici firmadan alınan teknik dokümanlar, TSE belgeleri, araç kapasiteleri, güç ve teknik özelliklerine ait dokümanlar, araç plaka listesi, araçlara ait kasko ve zorunlu trafik sigortası poliçesi, yüklenicinin kendi mülkiyetinde olmayan araçlara ilişkin sözleşme süresinin sonuna kadar yapılmış olan kira sözleşmeleri) sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 (on) gün içerisinde idarenin kurduğu kontrol teşkilatına teslim edileceği, araçların tamamının teknik şartnamede yer alan özellikleri haiz şekilde en geç 10 (on) gün içinde kontrol teşkilatına teslim edilmemesi ve yüklenicinin eksiksiz şekilde tüm araçları teslim ederek işe süresinde başlayamaması hallerinde 4735 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedileceği ve belirlenen sürenin makul olmadığı da dikkate alındığında, düzenlemenin ihaleye katılımı zorlaştırıcı ve engelleyici nitelik taşıdığı

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print