ihale muayene kabul işlemleri neticesinde ürünün teknik şartnameye aykırı olduğundan bahisle reddedildiği şirketin birim fiyat teklif cetvelinde taahhüt ettiği ürünün yerine bu sefer farklı markalı ürünü idareye teslim ettiği idarece yapılan muayene neticesinde ürünün teknik şartnamedeki özellikleri karşıladığı ancak teklif edilen üründen farklı bir ürünün teslim edildiğinden bahisle ürünün kabul edilmediğinin görüldüğü öte yandan idarece, ihaleye * tarihinde çıkıldığı, sözleşmenin * tarihinde imzalandığı, sözleşme konusu malzemede *tarihinden itibaren değişikliğe gidildiği ve bu hususun davacı şirkete * tarihinde bildirildiği bu durumda, davacı tarafından, birim fiyat teklif cetvelinde teklif ettiği ürünün üst modeline geçildiğinden bahisle teknik şartname özelliklerini karşılayan farklı markalı ürün teslim edilmek istenildiği, teklif edilen üründe ihale tarihinden sonraki bir tarihte değişikliğe gidildiği firmanın teklif ettiği ürünü teslim edememesinde kusuru bulunmadığı ve ifanın mücbir sebep hâlinin varlığından ötürü gerçekleştirilemediği sonucuna varıldığı, bu itibarla, teklif edilen ve teknik şartnamede belirtilen malzemenin ikamesi olan farklı markalı malzemenin teslim edildiği, bu malzemenin de idare tarafından kabul edilmesi gerektiği sonucuna ulaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı hk (Danıştay K)

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print