İhale İtirazen şikâyet başvurusunda bulunan davacı avukatının, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair vekaletnamenin aslı ya da onaylı örneğini başvuru dilekçesi ekinde sunması gerektiği hususu açık olup, somut olayda davacı vekilince sunulan vekaletnamede yer alan imza ve aslı gibidir ibarelerinin fotokopi üzerinden geçilerek yazılmasının vekaletnamenin geçerliliğine bir etki etmeyeceği bu konuda davacı asil tarafından da bir itirazda bulunulmadığı, davalı idarece vekaletin geçerliliği hususunda bir tereddüt yaşanması halinde söz konusu eksikliğin tamamlanmasının davacıdan istenebileceği, aksi yöndeki yorumun aşırı şekilcilik olacağı ve hak arama hürriyetini kısıtlayacağı hk

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print