İhale Sözleşmeleri Kanununun  uygulanması sırasında yüklenicinin yasak fiili veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve ek kesin teminatların gelir kaydedileceği ve hesabın genel hükümlere göre tasfiye edileceği belirtilmiş Aynı yasanın yasak fiil ve davranışlar bendinde, sözleşme konusu işin yapılması ve teslimi sırasında hileli malzeme veya araç gereçler kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, kusurlu imalât yapmak, yasak fiil ve davranış olarak sayılmıştır Hükme esas alınan bilirkişi raporuyla yüklenici tarafından yapılan imalâtın malzeme ve işçilik yönünden ayıplı olup hasara neden olan yağışın proje değerlerinin çok altında kalmasına rağmen ayıplı imalât nedeniyle hasarın meydana geldiği ve davacının sözleşmeden dönmekte (feshetmekte) haklı olduğu fesihte  kalan kesin teminatı irat kaydetmekte haklı olup iş sahibi alacağından mahsup edilmesi mümkün olmayıp irat kaydedilen kesin teminat mektubu bedeli düşülmeksizin hesaplanan tutar üzerinden davanın kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu irat kaydedilen teminat mektubu bedeli davacı alacağından düşülerek yazılı miktarda alacağın tahsiline karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerektiği (Yargıtay K)

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print