ihale Sözleşmesi süresi danışmanlık

İhale Sözleşme Sürecinde Danışmanlık

İhalenin sunulmasına ilişkin zaman sınırının sona ermesi üzerine, idarenin, diğer şeylerin yanı sıra, ihalelerin zamanında alınıp alınmadığını ve ihale belgesi gerekliliklerine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını değerlendirmesi gerekir. Buna ek olarak, idare, tekliflerin dikkate alınamayacağını ima eden herhangi bir çekince içerip içermediğini değerlendirmelidir.  

Daha sonra, idare kalan ihaleleri ihale kriterlerine göre değerlendirmeli ve ihalelerin değerlendirmesinin doğru kriterlere uygun olarak yapıldığının kanıtı olarak bir değerlendirme formu veya raporu hazırlamalıdır.

Teklif reddedilirse, isteklinin kapsamlı sonuçları olabileceğini belirtmek önemlidir. Ancak, idarenin ihale belgelerinde açıkça görülen asgari şartlardan veya ihalenin temel şartlarından sapmaları göz ardı etmesi imkansızdır.

İhaleleri değerlendirirken ihale kurallarının ihlal edilmesinin zor olmadığını biliyoruz ve bu nedenle ihalenin bu aşamasının tuzaklarına ilişkin tavsiyelerde bulunuyoruz ya da alınan ihalelerin değerlendirilmesinde doğrudan yardım sağlıyoruz. Aynı zamanda, bir idare, belgelere erişim ile ilgili kuralların farkında olmalı ve değerlendirme sürecini ve alınan kararları uygun şekilde belgelediğinden emin olmalıdır.

İhale kurallarının amacı en iyi veya en ucuz teklifi bulmaktır. İhale kuralları, böyle bir ihalenin seçiminde hangi kurallara uyulması gerektiğini öngörür.

Sözleşme, ihale sürecinden sonraki dönemde, idare ve yüklenici arasındaki ticari ilişkiyi düzenler. Sonuç olarak, sözleşmenin tarafların sözleşme süresi boyunca ilişkilerini açık ve net bir şekilde düzenlemeleri önemlidir. Ancak, sözleşmenin hüküm ve koşulları yine de ihalenin hazırlanması kadar erken kabul edilmelidir.

Teklif edilen sözleşmenin hüküm ve koşulları, ihale için yapılan işin fiyatını ve işin ne kadar cazip olduğunun değerlendirilmesini etkileyebilir. Sözleşme zahmetli şartlar içeriyorsa veya isteklinin çeşitli riskler üstlenmesi gerektiğini ima ediyorsa, bu teklifte belirtilen teklife yansıtılmalıdır.

İhale kazandıktan ve sözleşmeyi imzaladıktan sonra bile, sözleşmenin değiştirilip değiştirilemeyeceği, yeni koşulları yansıtacak şekilde düzeltilip düzeltilemeyeceği veya basitçe uzatılabileceği gibi bazı sorunlar ortaya çıkabilir.

Sözleşme değişikliklerine ihale kanunu kapsamında izin verilip verilmeyeceği, tarafların üzerinde değişiklik yapmak istediği sözleşmenin hangi unsurlarına ve değişikliklerin hiçbir tarafın üzerinde kontrol sahibi olmadığı dış koşullardan kaynaklanıp kaynaklanmadığına bağlı olacaktır.

Sözleşmenin anlaşılması ve yorumlanması ile ilgili sorular da ortaya çıkabilir.

Satınalma Grubu, satın alma hukukunda kamu sektörü dahil olmak üzere belirli bir alanda geniş deneyime sahip uzmanlardan oluşur.Sözleşmenin tüm süresi boyunca bir dizi satın alma ve sözleşme hukuku yönüyle ilgili tavsiyelerde bulunabilir,

Ayrıca Tedarik Grubunun organizasyonu, her vakanın bir uzman tarafından ele alınmasını sağlar ve bir ihale sözleşmesinin makul olup olmadığını tam olarak değerlendirmek için profesyonel anlayışa sahibiz. İhale yapmanın ticari olarak sağlam olup olmadığını ve belirli sözleşme şartları hakkında çekince koymanın gerekli ve mümkün olup olmadığını araştırmanıza yardımcı oluyoruz.