İhale Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilen Ticaret Sicili Gazeteleri incelendiğinde şahsın şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğu anlaşılmakta ise de bu durumun teklifi imzalayan ile imza sirkülerinde belirtilen kişiyle uyumlu olmadığı hususunu değiştirmeyeceği, ilgili mevzuat ve ihale dokümanında noter tasdikli imza sirkülerinin ihalede herhangi bir usulsüzlüğe mahal vermemek adına istendiği, aksi halde imza noter tasdikli sirküleri istenmesinin hiçbir anlamının kalmayacağı da açıktır…” gerekçesi ile “mahkeme kararının bozulmasına, davanın reddine” kesin olarak karar (Danıştay kararlı)

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print