ihaleyi alan firmaya taahhüdünü yerine getirmesi için 20 gün süre tanındığı ve ihtarnamenin tebliğ edildiği ancak davacı şirketin ilave sürenin sonunda hizmetini tamamlamaması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremediğinden sözleşmesi feshedilerek teminatın gelir kaydedildiği ve İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca 1 yıl süre ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin kararın Resmî Gazete’de yayımlanması üzerine bakılan davanın açıldığı davacı şirketin üzerinde bırakılan işin süresinin 180 gün olduğu ve işe başlama tarihinin sözleşmenin imzalandığı *tarih olarak belirlendiği bu tarihe göre ihale konusu işin * tarihine kadar bitirilmesi gerekmekte ise de davacı şirketin sözleşme kapsamında söz konusu makinenin bakım ve tamirini yaptığı bakım sonrasında makinenin yeniden arıza yapması nedeniyle durumun üretici firmaya bildirildiği üretici firma tarafından gönderilen teknik elemanın yaptığı incelemeler sonucunda “Bakım işlerinin doğru yapıldığı bakım sırasında makinenin özellikle elektronik aksamının kötü durumda olduğu bu durumun da makinenin son 3,5 sene içinde çalışmamasından kaynaklandığının tespit edildiği elektronik aksamda bu durumu makineyi çalıştırmadan tespit etmenin olanaklı olmadığı bu nedenle ilk olarak makinenin öncelikle upgrade edilmesi daha sonra kalibrasyon ve bakım işine devam edilmesi gerektiği tespitlerini içeren raporun düzenlendiği anılan raporu davalı idareye sunduğu ve bahsi geçen durum göz önünde bulundurularak bir çözüm yolunun bulunmasının istenildiği görülmekle davacıya izafe edilebilecek sözleşmeye aykırılıktan bahsedilemeyeceği ve davacının 4735 sayılı Yasada belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun somut olarak ortaya konulamadığı sonucuna ulaşıldığından ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı hk

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print