ihale komisyonu tarafından sınır değer hesaplaması yapılmasından sonra teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili aşırı düşük teklif açıklaması talep edileceği, aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenilmesine ilişkin yazıda isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin idarenin takdir yetkisi kapsamında olmak üzere bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi gerektiği, bu kapsamda idare tarafından “kurulum ve planlama”, “demonstrasyon”, “iş analizi ve yazılım geliştirme”, “entegrasyon” ve “veri analizi ve veri aktarım” kalemleri için açıklama talep edildiği, bu şekilde bir belirleme yapılmasının idarenin takdir yetkisi kapsamında değerlendirilebileceği, ancak, aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısındaki kalemlerin soyut bir şekilde belirlendiği, ilgili ibarelerin hangi teklif bileşeni veya bileşenlerini işaret ettiği hususunda belirsizlik oluşturduğu, bahse konu aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısının bu haliyle, aşırı düşük teklif açıklamasının hazırlanması, değerlendirilmesi ve incelenmesini mümkün kılmadığı, anılan nedenlerle ihale komisyonu tarafından teklifte önemli olduğu tespit edilen maliyet bileşeni veya bileşenlerinin isteklileri tereddüde düşürmeyecek şekilde belirtilmesi suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılması gerektiği

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print