ihalede şirketin sorgulanmasında şirketin tek ortaklı bir A.Ş olduğu ve tüm bilgilerinin sicil gazetesinden görülebileceğinin anlaşıldığı, bu haliyle yeterlik bilgileri tablosunda “Ortaklar ve Ortaklık Oranlarına/Üyelere/Kuruculara Ait Bilgiler” satırında beyanda bulunulmamış olmasının teklifin esasına etkili bir husus olmadığı, söz konusu bilgilerin teyidinin EKAP ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının internet sayfasından sorgulanarak kolayca yapılabilecek bilgiler olduğu görüldüğünden, davacı şirketin teklifinin yeterlik bilgileri tablosunda ortaklara ait bilgilere ilişkin esas alınacak herhangi bir beyanın bulunmadığından bahisle değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmaması(Danıştay Kararlı)

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print