ihalede sunulan özel sektör iş deneyim belge düzenleme koşullarına ilişkin olarak hukukî inceleme ve değerlendirme yapılmaksızın tesis edilen davacının itirazen şikâyet başvurusundaki birinci iddiasının reddine ilişkin Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle mahkeme kararının bozulması dava konusu işlemin iptaline dair karar (Danıştay Kararlı1)

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print