ihalede zeyilname ile idari şartnamede yer alan kapasite raporu ile benzer iş düzenlemelerinde değişikliğe gidildiği kapasite raporu açısından yalnızca belgede istenilen öğün sayılarının oran şeklinde belirtilmek yerine oranların hesaplanmış hâllerinin ifade edildiği benzer işe ilişkin olarak ise, kamu veya özel sektöre gerçekleştirilen işler yerine kamu hastaneleri, özel hastaneler veya üniversite hastanelerine gerçekleştirilen işlerin istenildiği, ihale ilanı dikkate alındığında, aktarılan değişikliklerin somut olayda ihaleye katılımı etkilemediği itirazen şikâyet başvurusunun reddi yolundaki dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır şeklindeki gerekçelerle mahkeme kararının bozulmasına ve davanın reddine karar 

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print