ihalede yaklaşık maliyetin piyasada faaliyet gösteren 6 firmadan alınan tekliflerin ortalaması üzerinden hesaplandığı, ihaleye 7 isteklinin katıldığı 4 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı kalan geçerli 3 geçerli tekliften birinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu için uygun bulunmadığı idarece uygun bulunan ve yaklaşık maliyetin altında olan 2 geçerli teklif sahibi isteklinin bulunduğu başvuru sahibinin teklifinin bu 2 tekliften biri olduğu ve ihale komisyonu kararı ile ihalenin başvuru sahibinin uhdesinde bırakıldığı Ltd. Şti.nin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği idarenin gerekçesinde teklifi değerlendirme dışı bırakılan en düşük teklif sahibinin teklif bedeli ile ihale üzerinde bırakılan başvuru sahibinin teklif bedelinin mukayese edildiği ancak değerlendirme dışı bırakılan bir isteklinin teklif tutarı ile geçerli teklif sahibi bir isteklinin teklif tutarının kıyaslanması şeklinde bir yöntemin uygulanamayacağı diğer yandan, ihaledeki rekabet şartlarının tüm istekliler üzerinden değerlendirilmesi gerektiği, açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalelerde tek geçerli teklifin kalması durumunda dahi rekabetin sağlandığının kabulünün gerektiği, bu bakımdan incelenen ihalede 3 geçerli teklifin olduğu ve mevcut koşullarda ihalede rekabetin oluştuğu hususları dikkate alındığında idarece rekabet ilkesinin göz önüne alındığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print