ihaleye ilişkin Ön Yeterlik Şartnamesi’nin ilgili hükümleri bir arada değerlendirildiğinde, davacılar tarafından iş deneyimi kapsamında sunulan  Proje Harita ve Kamulaştırma Çalışmaları Sözleşmesindeki talep edilen zamanda uygun kazık vb. şekilde işaretlenmesi tamamlandığında %1 plan-profil paftaları tamamlandığında % 5” iş kalemlerinin kamulaştırma mühendislik hizmetleri kapsamında yer aldığı ve ihale konusu işe benzer işler olduğu, dolayısıyla ihale kapsamındaki davacılar için yapılan puanlamada söz konusu iş kalemlerinin de hesaba katılmasının gerektiği anlaşıldığından, aksi yönde alınan dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık bulunmadığı hk

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print