İhale Yeterlik Bilgileri Tablosunda isteklilerin ortaklık oranları yönetimdeki görevlilerine ilişkin bilgilerine yer verildiği, tüzel kişiliğin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç) ilişkin bilgilerin EKAP üzerinden idarece sorgulandığı, EKAP üzerinden temin edilen bilgilerin anılan istekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile uyumlu ve güncel olduğu A.Ş. nin de tek ortaklı anonim şirket yapısında olması sebebiyle ayrıca pay defteri ve dayanak yönetim kurulu kararı defterlerinin EKAP’a yüklenme zorunluluğunun bulunmadığı, buna ek olarak itirazen şikayete konu isteklilerin vekil aracılığıyla ihaleye katılmadığı dolayısıyla vekaletname sunmalarına gerek bulunmadığı

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print