İhalenin fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlara göre sonuçlandırılmasında kullanılan yöntemin mevzuata aykırı olduğu, %1’lik etkiye sahip makine ekipman düzenlemesinin istekliler açısından yüksek bir maliyet gerektirdiği, kalem bazında uygulanan yaklaşık maliyete göre fiyatlandırma içeren düzenlemenin ihaleye katılımı engellediği, iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki oranlarının %80-%120 aralığında belirlenmesinin ihaleye katılımı engellediği, ihale konusu işte çalıştırılacak araç parkının farklı tür ve uzmanlıklar kapsamında araçlardan oluştuğu, idarece tüm araç parkının tek bir dosyada birleştirilerek her bir ortaktan ayrı ayrı ihaleye katılımı daraltıcı belgelerin istenildiği,  ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak araçların tiplerine göre ayrılarak kısmi teklif verilebilmesine imkan verilmesi ve her bir kısım için yetki belgelerinin ayrı ayrı istenilmesi durumunda ihaleye katılımın artacağı,  yine aynı şekilde ihale konusu işte iş deneyim oranının en üst sınırdan belirlenmesi ile ihale konusu işin miktarı ve süresi dikkate alındığında ihalenin kısmi teklife kapalı olmasının rekabeti daraltıp ihaleye katılımı engellediğine dait KİK İtirazı

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print