İhale itirazen şikayet aşamasının ihaleye katılımı kabul edilmeyen bir şirket tarafından kullanılmasına rağmen KİK tarafından mevzuata aykırılık bulunmadığı tespitine karar verildiği bu nedenle idare ile tarafları arasında sözleşme imzalandığını sonradan idarece inşaatın durdurularak sözleşmenin feshedildiği *TL tazminatın  idareden tahsiline karar verilmesini talep etmiş ıslah dilekçesiyle talebini * TL’ye yükseltmiştir Davalı, sözleşmenin tasfiyesi amacıyla yapılan ve tarafların katılımlarının sağlandığı tespitte inşaat seviyesinin belirlenip bu seviyeye karşılık gelen iş bedelinin davacı yükleniciye ödendiğini ifade ederek davanın reddi gerektiğini savunmuş Mahkemece davanın kısmen kabulü ile * TL alacağın dava tarihinde * TL alacağın ise ıslah tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle tahsiline karar verilmesinin hatalı olup Bu zarar da akdin ifası sonucu elde edilecek olumlu zararın kaybına ilişkin olmakla ve bu zararı elde etmek için diğer maliyet girdilerinin de kısaca menfi zararın da yapılması zorunlu olduğundan inşaatın kalan kısmından davacının elde etmesi gereken kâr tutarı davacının talebinin bağlayıcılığı da gözetilerek kanun maddesinde belirtilen eksiltme yöntemi de dikkate alınarak hesaplama yapılmalıdır(Yargıtay Kararı)

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print