itirazen şikayetler için İhale Danışmanlık Hizmetlerimiz

İdarelerin kesinleşen ihale kararı açıklaması veya genel koşulları temelinde, ihalenin sözleşmeyi başka bir ihaleye verme kararının, ihale kurallarına aykırı olduğu anlaşılabilir.
Başarısız olan istekliler Kamu İhale Kurumuna itirazen  şikayette bulunmayı, kararın gözden geçirilmesi için için idareye kesinleşen ihale kararına itiraz Başvurunda bulunabilir
idarenin itiraz başvurusuna RED  cevabı vermesi ile,Firma Kamu ihale Kurumuna İtirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler

İTİRAZEN ŞİKAYETLERDE İHALE DANIŞMANLIK HİZMETİ

Kamu İhale kurumuna itirazen Şikayet başvurusu yasal işlemlerin başlatılması konusunda şikayet sunmayı seçmenin avantajı, harcanan sürenin mahkemelere göre oldukça düşük olması ve masrafların genellikle daha düşük olmasıdır.

Ayrıca, belirli durumlarda, şikayet sahibine ihalenin kalmasına izin verilmesi mümkündür, böylece ihaleye katılan ihaleyi kazanan istekli ile sözleşme yapması engellenir.

Ayrıca Kamu İhale Şikayet Kuruluna yapılan bir şikayetin, isteklinin daha sonraki bir aşamada yasal işlem başlatmasını engellemediği de belirtilmelidir.

Kamu İhale Kurumu yasalara aykırı bir karar verebilir, ihale makamına ihaleyi kurallara uyacak şekilde değiştirmesini emredebilir ve ihale kurallarına uymama nedeniyle zararı kanıtlayabilecek bir istekliye tazminat verebilir.

İhale katılımcı Firmalar,Kamu ihale Kurulu’na itirazen şikayettin RED edilmesi hallerinde idari mahkemelere  daha az resmi bir seçenek, Danimarka Rekabet Kurumu’ndan tedarik kurallarının yorumlanmasına ilişkin İhale Danışmanlık Hizmeti istemektir.

İhale hukuku Sürecinde İhale Danışmanlık Hizmeti

ihale danışmanı Grubu olarak, Kamu Alımlarında Şikayet  ten önce davalar konusunda deneyimli ihale danışmanlarımız – ihale uzmanlarımız ve ihale avukatlarımız  bir şikayet için sağlam bir temel olup olmadığının yanı sıra başarı şansı konusunda da tavsiyelerde bulunabiliriz.