Türk Ticaret kanununa göre Personel Taşımacılığı Hizmet Alım ihale Sözleşmeleri

image_pdfimage_print
61 / 100

Türk Ticaret kanununa göre Personel Taşımacılığı Hizmet Alım ihale Sözleşmeleri

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 850’ye göre;

“Taşıyıcı, taşıma sözleşmesiyle eşya veya yolcu taşıma işini veya ikisini birlikte üstlenen kişidir.

Eşya her türlü yükü de kapsar. Taşıyıcı, taşıma sözleşmesiyle eşyayı varma yerine götürmeyi ve orada gönderilene teslim etmeyi veya yolcuyu varma yerine ulaştırmayı; buna karşılık, eşya taşımada gönderen ve yolcu taşımada yolcu, taşıyıcıya, taşıma ücretini ödemeyi borçlanır.”

Aynı kanununun (6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu maddesi 906 )ve devamı maddelerinde de yolcu taşıma işleri düzenlenmiştir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 502’ye göre; “Vekâlet sözleşmesi, vekilin vekâlet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşmedir.

Vekâlete ilişkin hükümler, niteliklerine uygun düştükleri ölçüde, bu Kanunda düzenlenmemiş olan iş görme sözleşmelerine de uygulanır.”

Aynı maddeye göre “Sözleşme veya teamül varsa vekil, ücrete hak kazanır.”

Taraflar arasında yapılan  Personel Taşımacılığı Hizmet Alım İhale Sözleşmelerinin;

“İş Tanımı” başlıklı 5’inci maddesinde “Sözleşme konusu iş personel taşımacılığı teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde  düzenlemesi getirilmiştir”.

Taraflar arasındaki ihale  sözleşmeleri bu nedenle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 906 ve devamı maddelerine göre yolcu taşıma sözleşmesi ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 502 ve devamı maddelerine göre vekâlet ve iş görme sözleşmesini kapsayan karma nitelikli sözleşmedir.

image_pdfimage_print