iş kalemlerinin ayrı ayrı ve ayrıntılı olarak gösterilmesi gerektiğine yönelik olarak herhangi bir ibarenin yer almadığı, analizlerde sadece öncelikli bölüm olarak “analizin adı” ve sonrasında da “girdiler” bölümünden oluştuğu, girdiler bölümü içerisinde malzeme, işçilik ve montaj bedellerinin ayrı ayrı gösterilmesini düzenleyen herhangi bir düzenlemenin teknik şartnamede yer almadığı, davacı şirket tarafından da teknik şartnameye ekli fiyat analizi örnekleri esas alınarak bu kapsamda aşırı düşük açıklaması yapıldığı dikkate alındığında Kamu İhale Genel Tebliği’ne aykırı olarak hazırlanmış bir teknik şartname hükümlerine uygun olarak açıklamada bulunan davacı şirketin söz konusu hatadan dolayı sorumlu tutulmasının hakkaniyete uygun olmadığı sonucuna varıldığından davacı şirketin bu gerekçelerle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında hukuka uyarlık görülmemiştir.” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print