teklifi arasında yaklaşık 200.000,00 TL fark olduğu, davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin işlemde, aşırı düşük teklife ilişkin açıklamaların yetersiz olduğu noktasında bir tespite yer verilmeyip sadece açıklama istenilen ve ayrıntılı olarak yukarıda belirtilen bazı ürünlere ilişkin olarak proforma fatura ekinde yer alan maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının anılan Tebliğin 45.1.13.11. maddesi uyarınca her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekirken taraflarca son sayfasının imzalanmasının gerekçe olarak gösterildiği, ancak yukarıda hükmüne yer verilen 4734 sayılı Kanununun 37. maddesinde yer alan “teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak isteneceği”

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print