CONSULTANCY SERVICE OF FOREIGN COMPANIES PARTICIPATE IN A TENDER IN TURKEY

TYPES OF CONSULTANCY SERVICE

MBS TENDER CONSULTANCY,the services that are offered in the tender process are grouped under two main headings.

1-Guidance Service: Qualified guidance ‘Application File Preparation’ servives to international companies that we have been consulting according to industry prepared for each tender

2-Regular Consultancy: If a company sign regular consultancy contract with MBS TENDER CONSULTANCY; during the contract, application form is prepared by MBS TENDER CONSULTANCY from all tenders that are published in Turkey according to bids that companies ask for. Besides,technical support is given to company about needed issues via telephone and e-mail. If it is demanded during the regular consultancy service, informing servive is also given in periodic time.

-Settling the Tender: Companies that we consult keep informed by following bids belonging to requested sectors that are coming out from public institutions and foundations all over the Turkey.

-Preparation of bidding dossier: Tender dossier is prepared by expert of MBS TENDER CONSULTANCY upon request. Additionally, it is accompanied representatives of a company in joinin a tender or tender is delivered to contracting authority on behalf of a client.

-Circumstance that a tender be on firm’s duty: Including conclusion of a contract, tender process is settling in condition that a company win a bid.

-Law process of a tender: (If it is required) Objection to contract award decision- Complaint to Public Procurement Agency-Process of Administrative Procedure services are given.

COMPETENT

  1. Murat KILIÇ- Consultant of participation in a tender to foreign institutions

INFORMATION SUPPORT SERVICE (0534) 819 47 25

 


YABANCI ŞİRKETLERİN  TÜRKİYEDEKİ İHALE   KATILIMLARINDA İHALE DANIŞMANLIK HİZMET BİRİMİ
 DANIŞMANLIK HİZMETİ TİPLERİI – Rehberlik Hizmeti:Danışmanlığını yaptığımız uluslararası şirketlere, sektörlerine göre her bir ihaleye yönelik olarak hazırlanmış yol gösterici nitelikte “Başvuru Dosyası Hazırlama” hizmetleri

II -Düzenli Danışmanlık:Firmanın; MBS İHALE DANIŞMANLIK ile düzenli danışmanlık sözleşmesi imzalaması halinde, sözleşme süresince firmanın istediği tüm TÜRKİYE’deki ihaleler için MBS İHALE DANIŞMANLIK tarafından başvuru dosyası hazırlanır. Bunun yanında, firmaya gereken konularda e-posta ve telefon ile teknik destek verilir. Düzenli danışmanlık hizmetine, her ayın son haftasında bilgilendirme hizmeti de dahildir.

İhale Takibi : Talep edilen sektörel; Türkiye Genelinde kamu kurum ve kuruluşların ihale takip edilerek firmanın bilglilendirlmesi

Teklif Dosyası Hazırlanması: Firmanın talebi halinde ihale teklif dosyasının MBS İHALE DANIŞMANLIK uzmanları tarafından hazırlanması ve ihale teklif dosyasının, Şirket temsilcilerine ihale katılımda eşlik etmek veya müşteri adına ihale makamına teslim edilir.

İhalenin Firma uhdesinde kalması hali;  Firmanın ihaleyi kazanması durumunda sözleşme imzalanması dahil sürecinin takibi-İhale Hukuk Süreci (Gereken Hallerde) Kesinleşen ihale kararına itiraz – Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet – İdari Yargı Süreçleri

 HİZMET BİRİMLERİMİZ
  • (ihale Uzmanı)
  • (ihale Uzmanı)
  • (inş. Mühendisi)
  • (Hukuk Birimi)
YETKİLİMurat KILIÇ ihale Danışmanı  / Aynur ERENSAYIN

www.ihaledanismani.com / www.ihalekik.com

BİLGİ DESTEK HİZMETİ(0534) 819 47 25