Davalı iş sahibi TOKİ ile yüklenici A. A.Ş-Ay İnş. A.Ş Ortaklığı arasında düzenlenen sözleşmede Yapım İşleri Genel Şartnamesi ek olarak kabul edilmiştir. Bu şartnamenin 35. maddesinde yapı denetim görevlisinin iş yerinde çalışanlar arasında yüklenici veya alt yükleniciler tarafından ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığını kontrol ederek ücretleri ödenmeyen varsa yükleniciden veya alt yüklenicilerden istenecek bordrolara göre bu ücretlerin yüklenici hakedişinden ödenmesini sağlayacağı hükmü kabul edilmiştir

...

Detayları oku

müşavir firma olan davalı A.Ş Firmasının davalı iş sahibi TOKİ’ye işçi alacaklarının bulunduğunu bildirmesinden sonra TOKİ’nin işçi alacaklarını yüklenici hakedişinden ödemesi yasal zorunluluktan kaynaklanmakta olup bu nedenle sorumlu tutulamayacağı halde mahkemece aksine yorum yapılmak suretiyle aleyhine tahsil kararı verilmesi doğru olmamış açıklanan gerekçeyle bozulması gerekmiştir

...

Detayları oku

Ortaklığı arasında düzenlenen sözleşmede Yapım İşleri Genel Şartnamesi ek olarak kabul edilmiştir. Bu şartnamenin 35. maddesinde yapı denetim görevlisinin iş yerinde çalışanlar arasında yüklenici veya alt yükleniciler tarafından ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığını kontrol ederek ücretleri ödenmeyen varsa yükleniciden veya alt yüklenicilerden istenecek bordrolara göre bu ücretlerin yüklenici hakedişinden ödenmesini sağlayacağı hükmü kabul edilmiştir

...

Detayları oku
error: Content is protected !!
Loading...