yüklenicinin ihalede gereken özeni göstererek yürüteceği işlerde olabilecek kusurları sözleşme düzenlemelerine uygun olarak gidereceği ve ekipmanı temin edeceği, araç ve iş makinelerinin arıza, kaza, hırsızlık, gasp, yangın, doğal afet nedenleriyle hizmet dışı veya kullanılamaz hâle gelmesi durumunda ikame araç ve iş makinelerini on takvim günü içerisinde sağlaması gerektiği, ikame araç ve iş makinelerinin temin edilmesine kadar geçecek sürenin puantajda belirtilerek hakedişten düşüleceği, araç ve iş makineleri ikame edilene kadarki sürenin hakedişten düşülerek yükleniciye ödeme yapılacağı, araçların kullanılmadığı dönemin hakedişten düşülmesinin olağan olduğu, basiretli bir tacir olması gereken yüklenicinin ihale konusu işi yerine getirmekle sorumlu olduğu anlaşıldığından, mezkûr düzenlemede ve dava konusu Kurul kararında bu yönüyle hukuka aykırılık, davacının bu iddiası yönünden dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmadığı hk(Danıştay Kararlı)

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print