Alt Taşeronların Yükleniciye kesmiş oldukları Faturaları incelenmesi

image_pdfimage_print
58/ 100

Alt Taşeronların Yükleniciye kesmiş oldukları Faturaları incelenmesi

Alt işverenler, çalıştırmış oldukları sigortalıları asıl işverene ait iş yeri dosyası üzerinden Kuruma bildirdiğinden ikmal ettikleri işler karşılığında asıl işverenlerden aldıkları hak edişler için asıl işverene karşı düzenledikleri faturaların, asgari işçilik incelemesi
esnasında yapılan değerlendirmede dikkate alınmasına imkân bulunmamaktadır.

Zira bu tutarların değerlendirmede dikkate alınması, incelemede mükerrer işçilik düşülmesine neden olmaktadır. Çünkü faturaya konu işçilik bir taraftan asıl iş yeri dosyasından Kuruma bildirilerek asgari işçilik hesaplamasından dikkate alınırken diğer taraftan alt işverenin
yaptığı iş karşılığı düzenlediği işçilik ihtiva eden faturanın tekraren değerlendirilmeye alınmasına imkân bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, alt işverenlerin yaptıkları işler nedeniyle asıl işverene kestikleri faturaların değerlendirmede dikkate alınmasına imkân yoksa da; alt işverenin bu iş ile ilgili başka firma veyahut kişilere yaptırdıkları işlerle ilgili olarak kendisine verilen malzemeli ve
salt işçilik faturaları diğer birtakım unsurları da taşıması halinde asgari işçilik değerlendirmesinde nazara alınır.

Zira bu faturalara dayanan işçilikler alt işverenler tarafından veya işi yapanlar tarafından asıl iş yeri dosyasından bildirilmediği için mükerrer mahsup olarak değerlendirilmesi de mümkün değildir.

Yine bir işverenden iş alan alt işveren, aldığı işin bölüm veya eklentilerini sözleşme karşılığında başka birine verse dahi alt işverenden işi alan kişi alt işverenin alt işvereni olmayacaktır.

Ancak asıl işverenin muvafakati olursa asıl işverenin alt işvereni olmasına imkân bulunmaktadır. Bu minvalde aracılara iş yapan alt aracılar da söz konusu işlerle ilgili işçiliklerini asıl iş yeri dosyasından bildirebilmektedirler.

Bu durumda (alt aracının asıl işle ilgili işçiliklerini asıl işveren dosyasından bildirmiş olması hali) alt aracının aracıya kestiği
faturanın asgari işçilik değerlendirmesinde dikkate alınma imkânı kalmayacaktır. Zira bu durum da mükerrer işçilik düşümüne neden olacaktır.

image_pdfimage_print