Aşırı düşük savunmada  iş makinelerinin analiz girdilerine ilişkin açıklamaların; resmi rayiçler veya isteklinin kendi malı olan iş makineleri için satın alma bedeli üzerinden yapılabileceği, kendi malı üzerinden açıklama sunulması halinde kendi malına ilişkin tevsik edici belgelerin sunulacağı, amortisman süresi dolmuş iş makinası ile açıklama yapılması durumunda; amortisman maliyeti katsayısı dışında kalan diğer maliyet katsayılarının (yedek parça, tamir-bakım, sermaye faizi-sigorta, nakil-montaj-demontaj) toplamı ile iş makinasının resmi rayicinin çarpılması sonucu bulunan tutarın kullanılacağı, amortisman süresi dolmamış iş makinası ile açıklama yapılması durumunda ise; satın alma bedelinin anılan maddenin (a) bendindeki tutarın altında olmamak koşuluyla kullanılabileceği 

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print