aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan sözleşmelerin/protokollerin, idarece açıklanması istenilen önemli teklif bileşenlerine yönelik giderleri açıklamaya esas belge olarak kabul edilemeyeceği anlaşıldığından, araç bakım, onarım ve amortisman, akaryakıt, lastik, araç takip ve kamera iş kalemlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesindeki açıklamalara uygun olmadığı, ayrıca söz konusu istekli tarafından idarece açıklanması istenilen önemli teklif bileşenlerinden personel gideri, zorunlu trafik sigorta gideri ve araç egzoz muayene giderlerine ilişkin bir açıklama veya tevsik edici belge de sunulmadığı görüldüğünden, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print