Belediye seçimlerine yakın ihale tarihlerinde dikkat edilecek hususlar

image_pdfimage_print
64/ 100

Belediye seçimlerine yakın dönemlerde Belediye şirketleri üzerinden yapılacak ihalelerde Firmaların dikkat etmesi gereken hususlar

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, kapsamında genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarının, birliklerin de Yaptırılacak işler

5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 67. Maddesinde; “Belediyede Belediye Meclisi’nin belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile;

park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakım ve tamiri

araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri

makine-teçhizat bakım ve onarım işleri

bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri

sağlıkla ilgili destek hizmetleri

Fuar, panayır ve sergi hizmetleri

baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetleri kanal bakım ve temizleme alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı

trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı

sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler

toplu taşıma ve ulaşım hizmetleri

sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler

süresi ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.” hükmü yer almaktadır

 

image_pdfimage_print