Sözleşme yapılmayan doğrudan temin ihalede fatura karşılığı alınan ürünlere ait gecikme faizi talebi;4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca ihalesi yapılacak olan mal alımlarına ilişkin sözleşmelerde Anayasa maddesi ve BK’nun maddesi gereğince akit serbestisi bulunmaktadır Yasada belirlenen sınırlamalar içinde kalmak koşuluyla taraflar istedikleri konularda, istedikleri koşullarda sözleşme yapabilirler Bu sözleşme koşulları tarafları bağlar Dar yetkili icra hukuk mahkemesinde sözleşmenin geçersizliği iddiası değerlendirilemez. İnceleme konusu uyuşmazlıkta da faturaların kaynağı olarak sunulan sözleşme hükümleri tarafları bağlar. Dolayısıyla sözleşmeye bağlanan faturalar için, takipten sonrası için faiz talep edilmesi yerinde değildir. Bu itibarla davalı borçlunun icra dosyasına sunduğu işleyecek faize yönelik itirazının kısmen haklı olduğu görülmektedir. Mahkemece alınan bilirkişi raporuna göre sözleşmeye bağlanmayan fatura yönünden takipten sonrası için ticari faiz istenebileceği (davacı tacir olup, takip konusu fatura da ticari işletmesiyle ilgili olduğundan) davalının söz konusu fatura yönünden işleyecek faize itirazının haksız olduğu, diğer faturalar için itirazın haklı ve yerinde olduğu anlaşıldığı (İstinaf Mahkeme kararı)

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print