Davacı davalı devir aldığı ihaledeki şirket elemanlarının hizmet sözleşmesinin yenilendiği fakat müvekkili bünyesinde feshettiğinden işçi hak ve alacaklarını ödediğini bu bedellerden davalıyla beraber sorumlu olduklarından davalıya rücu etmek için eldeki davayı açmıştır  Uyuşmazlık davacının işçilere ödenen bu bedellerden üst işverenden ya da eski alt iş verenden talep edip etmeyeceği noktasında toplanmaktadır Taraflar arasında sözleşme olmadığı gibi üst işveren A.Ş ile yapılan ihaleler celp edilerek incelendiğinde ihale kapsamında davacının hak talep etmesini düzenleyecek bir hüküm de bulunmamaktadır İş kanunu maddesinde yer alan alt işveren ile üst işverenin işçi alacaklarından dolayı müteselsil sorumluluğu kuralı işçiye yönelik bir hak niteliğinde olup alt işverenin diğer alt işverene ya da üst iş verenler arasında sorumluluğun paylaşılmasına ilişkin bir hukuki düzenleme bulunmamaktadır

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print