ihale şartnamesinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olanın ihale dışı bırakılacağı Şartname hükmünde açıklanmıştır Davalı şirketin de, idari şartnamenin belirtilen hükmüne göre ihaleye katılamayacağını bildiği halde ihaleye katılmış olması davacı tarafından sözleşme yapılmamasının haklı nedenidir İdari Şartname maddesi hükmü gereğincede ihale üzerinde kalan istekli Şartname maddesinde öngörülen zorunluluklara uymadığı takdirde davacı ihale yönetmeliğinde belirtilen usullerinden herhangi birine göre ihale ederek başka bir istekliye ihale edebilir Bu durumda doğacak fiyat farkını davalı yükleniciden isteyebilir

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print