elektronik ihale şeklinde yapılan ihalelerde, tüzel kişiliği temsile ve yönetime yetkili kişilerin tamamının bilgileri girilmek suretiyle her durumda yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi gerektiği, davacı şirket tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda tüzel kişiliği temsile ve yönetime yetkili kişilerin tamamının beyan edilmediği, bu hâliyle anılan tablonun yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu göstermediği, davacının değerlendirme dışı bırakılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı hk(Danıştay K)

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print