Hizmet Alımı İhalelerinde iş deneyiminin belgelendirilmesine ilişkin olan sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibariyle ödenmiş olması gerekirken, ihaleye ilişkin olarak müdahil şirket tarafından, sözleşmeye ait damga vergisinin *tarihinde ödendiği anlaşıldığı Kamu İhale Kurul kararında bu yönüyle hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı Öte yandan; dava konusu ihale kapsamında en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen müdahil şirketin, ihale kapsamında iş deneyimini tevsik etme amacıyla sunmuş olduğu sözleşmenin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında düzenlenen bir belge olduğu ve bu kanuna göre düzenlenen kağıtların damga vergisinden muaf olduğuna ilişkin olarak aynı Kanunun 27/2 maddesinde yer verilen düzenlemenin davalı idare tarafından işbu mahkeme kararı üzerine verilecek kararda yeniden değerlendirilebileceği de açıktır.” gerekçeleri ile “Dava konusu işlemin iptaline” ait karar 

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print