ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin hangi yöntem kullanılarak belirlenebileceği hususunda idarenin takdir yetkisi olsa da, bu takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olmadığı, sebep ve maksat yönlerinden yargı denetimine tabi olduğu idare hukukunun bilinen ilkelerinden olduğu, dava konusu ihalede sınır değerin üzerindeki ilk teklif sahibi isteklinin teklif fiyatı baz alınmak suretiyle sınır değerin üzerindeki ve altındaki isteklilerin teklif fiyatı puanlamasının ayrı ayrı hesaplanacak şekilde fiyat dışı unsur puanlamasına tabi tutulmasına yönelik düzenlemenin, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin teklifi yerine, daha az ekonomik olan teklif fiyatı sahibinin tercih edilmesine neden olacağından, bu durumun da 4734 sayılı Kanunun 5.maddesinde belirtilen kaynakların verimli kullanılması ilkesine aykırı olduğu sonucuna varıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print