İdari Şartnamede sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı anlaşılmakla birlikte, demonstrasyonun anılan madde kapsamında “isteklilerin teklifleri kapsamında sunması gerektiği belirtilen belge” olarak kabulüne olanak bulunmadığı; başka bir anlatımla her ne kadar dava konusu Kurul kararında İdari Şartnamede demonstrasyon işlemine yönelik bir düzenleme bulunmadığı ifade edilmekteyse de, Tip İdari Şartname maddesinde yer alan ve dava konusu ihaleye ilişkin şartnamede de aynen yer verilen düzenlemenin yeterlik kriterine ilişkin belgelere yönelik olduğu, demonstrasyon işlemlerinin bu kapsamda kabul edilmesinin mümkün olmadığı hk (Danıştay Kararlı1)

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print