ihale sözleşmesinin ifa edilememesi ve feshinde hem davacı hem davalının kusurlu olduğu, ortak kusurun bulunduğu Sözleşmenin ifa edilmemesinde ortak kusur bulunmaması halinde, tarafların birbirlerinden tazminat isteme hakkı bulunmamasına karşın, verdiklerinin iadesini ve yapmış oldukları imalâtların bedelini talep etmeleri mümkündür. Dava konusu olayda da, davacı tarafından yapılan imalâtların bedeli, ödenen kira bedeli, sözleşmenin imzalanması için yatırılan masraflar talep edilmiştir. Ancak, bilirkişi tarafından imalât bedeli hesaplanmasına karşın, kamyon ve iş makinası kira bedeli ve akaryakıt bedeli ayrıca hesaplanmış ve mahkemece yapılan yargılamada da yanılgılı değerlendirme ile, bu bedeller ayrıca hüküm altına alınmıştır. İmalât meydana getirilirken araç kiralaması ve yakıt sarfiyatı yapıldığından ve imalât bedeli de ödendiğinden ayrıca hesaplanması yerinde olmayacaktır. Tüm bu hususlar dikkate alındığında, mahkemece yapılması gereken iş; davacı tarafından yapılan imalât bedelinin, yapıldığı yıl piyasa fiyatlarına göre belirlenerek, bu bedel ile ödenen kira bedeli ve sözleşme imzalanması için yapılan masraflara hükmetmekten ibarettir. Tüm bu hususlar gözden kaçırılarak, yanılgılı değerlendirme ile hüküm kurulması doğru olmamış, verilen hükmün davalı yararına bozulması gerekmiştir

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print