davacı yüklenicinin ihale sözleşmesinde davalı iş sahibine ait olduğu açıklanan konkasör ile  imalini üstlendiği ancak kararlaştırılan miktarda imalât yapamadığı anlaşılmakta olup bilirkişi raporuna göre davalıya ait olan sözleşmede de niteliği belirtilen konkasör ile kararlaştırılan miktarda imalâtın yapılamayacağı anlaşılmaktadır Bu durumda davacı yüklenicinin genel ihbar yükümlülüğü kapsamında iş sahibine ait konkasörün yetersiz olabileceğini bilmesi gerekip bu konuda davalı iş sahibine ihbar yükümlülüğünü yerine getirmediğinden kusurlu olduğu açıktır Bu nedenle Mahkemece benimsenen ilk derece mahkemesinin mevcut kırma-eleme tesisi ile ihale süresinde kırma taşın üretilmesi normal olduğu ve bu miktar üretimin sözleşmenin feshine gerekçe gösterilmesi yerinde olmadığından davalı iş sahibinin kusurlu olmasına ilişkin gerekçe yerinde ise de, davacı yüklenici de genel ihbar yükümlülüğünü yerine getirmemekle kusurlu olduğu ve tarafların ortak kusuruyla sözleşmenin feshedildiği Bu durumda Mahkemece fesihte tarafların ortak kusurlu olmaları nedeniyle haksız fesih hali sözkonusu olmayacağı ve bu halde tarafların kâr kaybı ve dönme cezasını istemeleri mümkün olmadığından dönme cezası ile ilgili talebin reddine karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu kabulü doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print