ihalede söz konusu kalemdeki prim tutarı farklılığını yıllık fiyat sütunundaki birim fiyatın elektronik araçlar yardımıyla yapılan hesaplama nedeniyle yuvarlanmasından kaynaklandığı, hesaplama farklılığının teklif bedelinin binde birinden daha az olduğu gibi teklif sıralamasını da değiştirmediği anlaşıldığından, dava konusu islemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” şeklinde karar verilerek mahkeme kararının bozulmasına ve işlem konusu kararın iptaline ait karar

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print