ihale sözleşme maddesinde personelin maaş, ulaşım, yemek vb. her türlü giderinin yüklenici tarafından karşılanacağının kararlaştırıldığı, söz konusu iste personel çalıştırılmış olması dolayısıyla, sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren SGK internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulmuş olması gerektiği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmelik  maddesi uyarınca sunulması gereken, Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgenin sonradan tamamlatılmasının yukarıda yer verilen 4734 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca mümkün olmadığı anlaşıldığından aksi yöndeki değerlendirmeyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print