İhalede Taşıt Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin yukarıda yer verilen tanım maddeleri ve ilgili diğer hükümleri dikkate alınarak Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in “Genel esaslar” başlıklı 6’ncı maddesi uyarınca kasko sınırlamasına tabi olup olmadığı yönünde bir değerlendirme yapılması gerekirken, bu konuda herhangi bir inceleme yapılmadan, kesinleşen ihale dokümanı düzenlemeleri uyarınca 8+1 kişilik çok amaçlı taşıtın anılan Esas ve Usuller kapsamına girmediği ve EK-4 tablosunun bu araca ilişkin olarak doldurulmak suretiyle sunulmasının istenilmediği gerekçesiyle aksi yönde tesis edilen dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print