ihale konusu alımların ihtiyaca uygun olarak kısmi teklife açılan ihalenin daha fazla kısımlara ayrılması(Danıştay Kararlı)

image_pdfimage_print
58/ 100

ihale konusu alımların ihtiyaca uygun kısmi teklife ayrılması

İdare, ihale konusu alımlara sunulabilecek tekliflerin kapsamını belirlerken özellikle kaynakların verimli kullanılması ilkesini içeren ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ile rekabet ilkelerini birlikte gözetmek zorundadır.

İhalede teklif sunulabilecek kısımların artması genellikle ihale sonucunda idarenin ekonomik açıdan daha avantajlı teklifler veya daha verimli teklifler elde etmesine imkân sağlanmasına karşın kimi hallerde piyasa koşulları veya ihale konusu alımın niteliği bunun için elverişli değildir.

Bu nedenle idare, teklif sunulabilecek kısımları oluştururken ihtiyacına uygunluğu merkeze alıp yarışma ortamını olabildiğince artırarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifleri elde edebileceği dengeyi bulmalıdır.
 

İdare tarafından ihtiyaca uygun hareket edilerek kısımlar oluşturulmuşsa ve ihalenin daha fazla kısma ayrılmasının söz konusu ilkelerin sağlanmasına bir katkısı olacağına ilişkin somut bir tespit veya belirlemede bulunulamamışsa yapılan düzenlemelerin temel ilkelere uygun olarak gerçekleştirildiği kabul edilmektedir.

Diğer bir ifade ile ihtiyaca uygun olarak kısmi teklife açılan ihalenin daha fazla kısımlara ayrılmasının rekabete bir katkısı olmayacaksa mevcut durumun ihtiyaca uygun rekabeti sağladığı söylenebilir.

Özetle, 4734 sayılı Kanun’a göre idarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamak için ihale konusu alımı daha küçük bölümlere ayırmasının ve isteklileri bu koşullarda rekabet ortamına dahil etmesinin mümkün olduğu anlaşılmaktadır. Böylece diğer koşulları sağlamaları halinde ihale konusu alımın tümü için teklifte bulunabilecek kişilerin ihalenin tamamına veya bir kısmına teklif sunma imkânı
korunurken;

bu durumda olmayan ancak belirlenen daha küçük teklif kapsamları bakımından yarışma imkânı bulunanların istekli olması mümkün kılınmaktadır. Bu sayede idare ihale konusu alımların kısımları bakımından en verimli ve en uygun teklifi bularak, ihtiyaçlarını uygun şartlarla ve zamanında karşılayabileceği bir rekabet ortamı oluşturmaktadır.

İhale Emsal Kararı:

image_pdfimage_print