İhale Genel Tebliğinde mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan ve niteliği gereği süreklilik arz eden park bahçe bakım ve onarım işlerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edileceğinin açıklandığı, her ne kadar idare tarafından ihale yapım işi ihalesi olarak gerçekleştirilmiş ise de ihale konusu işin yarısından fazlasının park, bahçe ve onarım işine yani hizmet alımı işine ait olduğu, bu kapsamda ihalenin 696 sayılı KHK’daki belediyelerin personel çalıştırılmasına dayalı olarak hizmet alımı gerçekleştiremeyeceğine ilişkin yasağa aykırı olarak gerçekleştirildiği, mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan ve niteliği gereği süreklilik arz eden park bahçe bakım ve onarım işi hizmet alımının yapılmasının kamu ihale mevzuatı kapsamında mümkün olmadığından ihalenin iptalinin gerektiği, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan bazı kalemlerin budama, biçme, temizlik ve sulama gibi hizmet kalemleri olduğu, söz konusu kalemlerin 696 sayılı KHK’ya aykırı olduğu ve birim fiyat teklif cetvelinde yer alan diğer yapım işleri, malzeme alımı ve araç kiralama girdi kalemlerinden ayrılarak ihale edilmemesinin mevzuata aykırı olduğu hk

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print