ihale kapsamında alınacak toplam kit çeşidine ve sayısına yer verildiği, idare tarafından yükleniciden istenildiği zaman istenildiği kadar kit talep edilebileceği, söz konusu idare talebinin 15 gün içerisinde yüklenici tarafından yerine getirileceği görülmüş olup, kitlerin hangi miktarda ve hangi zaman dilimlerinde teslim edilmesi gerekeceği hususunda idare belirleyici konumda olduğundan yüklenicinin bu taleplere uygun hareket etmesi gerekeceği, bu durum karşısında, idarece talep edilen ancak zamanında tüketilmeyen kitlerin 7 gün öncesinden haber verilerek yükleniciden uzun miadlılarla değiştirtilmesinin istenilmesine yönelik düzenlemenin istekliler açısından belirsizlik yaratacağı, yükleniciden kaynaklanmayan idarenin yanlış stok yönetimi gibi uygulamaları nedeniyle sözleşmenin ifasında yüklenici aleyhine sonuçlar doğuracağı, diğer bir ifade ile istekliler tarafından teklif edilen kit miktarından daha fazla kitin kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle idareye teslim edilmesi sonucunu doğurabileceği, Teknik Şartname’nin başvuruya konu maddesinin isteklilerin sağlıklı teklif oluşturabilmelerini engelleyebilecek ve sözleşmenin ifasında isteklileri haksız zarara uğratabilecek nitelikte olduğu, söz konusu kitlerin miatlarına yedi gün süre varken bu süreçte kullanmak yerine iade edilmek suretiyle hem kaynak israfına hem de yüklenicinin zarara uğratılmasına neden olacağ

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print