ihale konusu işin  Mezarlık Bakım Onarım ve Rehabilitasyon İşi olarak belirlendiği benzer iş olarak da “mezarlıklarda bakım ve onarım hizmet işini yapmış olmak” şeklinde belirlendiği anlaşılmış olup ihale dokümanının incelenmesinden ihale konusu işin  personel temini kapsamında farklı nitelikte ve özellikte personel içerdiği, benzer işin de mezarlık alanlarında bakım ve onarım hizmet işini yapmış olmak olarak belirtildiği, ihale konusu mezarlıklarda bakım onarım ve rehabilitasyon işlerinin gerçekleştirileceği, çalışma mahallinin mezarlıklar olduğu, mezarlıkların bakımı onarımı ve rehabilite edilmesi işinde hizmetin sunulacağı kişiler ile işin niteliklerinin özellik arz ettiği, öte yandan, gerçekleştirilecek işin mezarların üstü ve çevresinin bakımı, yıkılan ve deforme olan mezarların onarımı ve rehabilitasyonu işlemleri olduğu, ihale konusu işin asli unsurunun mezarlıklar olduğu, bu haliyle diğer park, yeşil alan vb. yerlerdeki bakım ve onarım işleri ile benzerlik göstermediği görülmüş olup, söz konusu ihaleye 4 (dört) şirketin teklif verdiği, böylelikle rekabetin sağlandığı, mezarlıklarda bakım ve onarım hizmet işini yapmış olmak şartının benzer iş olarak kabul edilmesinin rekabeti ve katılımı daraltmadığı anlaşıldığından tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı 

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print