kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararlarının ilgililere tebliğ edilmesi gibi bir zorunluluk bulunmamakta ise de, somut olay özelinde; yasaklama kararının Resmi Gazetede yayımlandığı gün ile aynı gün başka bir kamu ihalesine teklif sunulurken, yasaklama kararından haberdar olunarak hareket edildiğinin kabulüne imkan bulunmadığı, davacının teklifini sunduğu zaman ile yasaklama kararının EKAP sistemine eklendiği zaman arasında yalnızca 1 saat 46 dakikalık bir fark bulunduğu, buradaki zaman diliminin çok kısa olduğu, misalen ihale günü saat 10.35 itibariyle EKAP’tan yapılacak kontrolde yasaklı bulunulmadığının görülerek hareket edilebileceği, buna göre davacının EKAP üzerindeki kontrollerini sabah 10.35’e kadar tamamladıktan sonra teklifini 1-2 saat sonra neticelendirmesine mani bulunmadığı, aynı gün içerisinde her saat başı (yahut belirli aralıklar ile) söz konusu kontrolün gerçekleştirilmesinin beklenilemeyeceği, kaldı ki kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olan kimselerin başka kamu ihalelerine teklif sunmalarını engelleyebilecek tekniksel ve yazılımsal tedbirleri alma ödev ve sorumluluğunun da (mevzuatta bu yönde bir zorunluluk yüklenmese dahi) devlete ait bulunduğu anlaşılmakla davaya konu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı hk karar

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print