İhale Şartnamelerinde Teknik kriterlerde yaşanılan sorunlara ait danıştay’ın Bakışı(Emsal kararlı)

image_pdfimage_print
64/ 100

İhale Şartnamelerinde Teknik kriterler

İhale şartnamelerinde teknik kriterlerin soyut, sübjektif ve ihtiyaca göre oldukça geniş veya herhangi bir zorunluluk olmadığı halde rekabeti kısıtlayacak biçimde dar belirlenmemesi gerekir.

teknik kriterlerle oluşturulmak istenen belirliliğin engellenmesi; ikinci halde belirli bir marka veya modelin tarif edilmesi sonucu ortaya
çıkabilecektir.

Ancak her şekilde objektiflik ortadan kalktığı için eşitler arasında bir yarışma olanağı yok olacaktır. Dolayısıyla ihalenin amacına ulaşabilmesi için idarece teknik kriterlerin objektifliği yoluyla fırsat eşitliğinin sağlanması gerekir.

Kamu İhale Kanun’un 12. maddesine aykırılığı itirazen şikâyet dilekçesinde açıklanmış teknik kriterler hakkında Kurul tarafından inceleme yapılmaktadır.

Bu incelemenin sağlıklı şekilde yapılabilmesi için Kurul, Kanun’un 53. ve 56. maddeleri uyarınca resmi ve özel kurum, kuruluş veya kişilerden belge, bilgi, görüş isteyebilir ya da özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla ilgili ihtisas sahibi kişilerin görüşüne
başvurabilir.

Bu bir zorunluluk olmayıp, itirazen şikâyet başvurusunda yer alan iddiaların karşılanması için uyuşmazlığın niteliğine bağlı olarak takdir yetkisi kullanılmaktadır.

Emsal K : Danıştay 13. Daire, E. 2021/340, K. 2021/482, T. 15.02.2021

Ancak itirazen şikâyet dilekçesinde somut ve ciddi nitelikte açıklamalara yer verilmiş olması, aynı zamanda incelemenin teknik uzmanlık
gerektirmesi halinde Kurul’un ihtisas sahibi kişilerin görüşüne başvurması gerekmektedir.

Emsal K : Danıştay 13. Daire, E. 2021/4738, K. 2021/4486, T. 13.12.2021,

Kurul tarafından teknik görüş alınmasına karar verilmesi halinde, teknik görüşün amacına ulaşabilmesi ve karara esas alınabilmesi için ihtilafın özünü, bilimsel gerekçeleri içerecek ve hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatması gerekir.

Emsal K : Danıştay 13. Daire, E. 2021/2898, K. 2021/2741, T. 09.09.2021

Teknik kriterler bakımından rekabeti daraltıcı nitelikte olduğuna ilişkin açık bir tespite yer verilmeden, ihtimale dayalı ve rekabeti artırıcı önerilerin yer aldığı teknik görüş ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte değildir.

Emsal K : Danıştay 13. Daire, E. 2022/2444, K. 2021/2768, T. 21.06.2022

Bu gibi durumlarda tahmine dayalı olmayan ve net bit teknik görüş alınarak karar verilmesi gerekir.

Emsal K : Danıştay 13. Daire, E. 2020/1452, K. 2020/1921, T. 13.07.2020

Sonuç olarak, 4734 sayılı Kanun’da teknik kriterlerde objektifliğin ve ihalede tarafsızlığın sağlanabilmesi için teknik kriterler bakımından detaylı kurallara yer verildiği ve idarenin belirlediği koşulların objektifliğinin teknik görüş alınarak Kurul tarafından incelenmesinin mümkün olduğu anlaşılmaktadır.

image_pdfimage_print